Escola de Pàdel 2020-2021

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CANALS

FULL INSCRIPCIÓ

Email: clubpadelcanals2011@gmail.com

COM RESERVAR LA MEUA PLAÇA?

Emplenar el formulari que s'adjunta i fent l'ingrés bancari de 30€ en concepte de preinscripció i reserva de plaça per al curs 2020-2021, ESCOLA de PÀDEL CANALS. (ES23 2100 7301 4102 0005 9936)

QUINS GRUPS/HORARIS TINDRÀ L'ESCOLA?

Tant horaris com grups dependran de la gent que s'apunte, fent el possible per respectar l'opció escollida però serà el CLUB qui tindrà l'última decisió per equiparar nivells semblants.

LES PLACES SERÁN LIMITADES?

Efectivament les places serán limitades, tenint prefrència la gent que ja estava apuntada este any i cas de noves altes, en orde de preinscripció i pagament.

FINS QUIN DIA ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ DE PLAÇA?

Renovació d'alumnes. La gent que estava enguany. Fins el 22 de juliol de 2020.
Noves altes. Del 23 de Juliol al 31 de juliol de 2020.

POT AFECTAR EL COVID-19 EN EL TRANSCURS DE L'ESCOLA?

Evidentment. Esperem pel be de tots que tot vaja be, no obstant, cas de restricció de FASES o possible confinament en un futur, les mensualitats quedarien anulades en funció de quan es donara aquesta situació o trauriem el porcentatge. Però de moment, anem a ser optimistes i organitzar l'escola.

ELS DIES DE PLUTJA, FORT VENT, FESTIUS… ES RECUPEREN?

L'escola té una duració de 10 mesos, de l'1 de setembre de 2020 fins el 30 de juny de 2021. Els festius que caiguen entre setmana no es recuperaran, en canvi els dies de plutja o fort vent el CLUB donarà opció a aquells que vuiguen per a recuperar eixes classes.

QUINS SÓN ELS PREUS DE L'ESCOLA?

QUAN SABREM HORARIS I GRUPS?

El CLUB tindrà definits tots els grups i horaris a finals d'agost i ja us ho farà saber.

PAGAMENT - QUOTES MENSUALS.

Les quotes mensuals es podrán domiciliar, fent un ingrés al compte que dalt figura. Ara per tindre la plaça, caldrà fer l'ingrés de 30€ abans del dia 22 de juliol 2020.

MÉS INFORMACIÓ:

SANTI MUNERA (Coordinador de l'Escola). Tfn.: 652 691 152